Szkolenie Przygotowanie do RODO

Wrocław

18 lub 28 czerwca

Centrum Konferencyjne Q Hotel****,
ul. Zaolziańska 2

Strona szkolenia

Olsztyn

21 czerwca

Hotel Warmiński, ul. Kołobrzeska 1

Strona szkolenia

Warszawa

23 czerwca

Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51

Strona szkolenia

Katowice

16 czerwca

Hotel Marriott,
Katowice, ul. Uniwersytecka 13

Strona szkolenia

Kraków

30 czerwca

Q Hotel Plus ****,
ul. Wygrana 6, Kraków

Strona szkolenia

Lubin

22 czerwca

Hotel Europa
Lubin, ul. Miroszowicka 1

Strona szkolenia

Toruń

26 maja

Hotel Retman, Toruń
ul. Rabiańska 15

Strona szkolenia

Gdańsk

29.05

Gdańsk
Hotel Almond,
ul. Toruńska 12, Gdańsk

Strona szkolenia

Elbląg

30 maja

Hotel Młyn Aqua SPA, Elbląg
ul. Kościuszki 132

Strona szkolenia

Białystok

14 czerwca

Hotel Gołębiewski****
Białystok
ul. Pałacowa 7

Strona szkolenia

Łódź

20 czerwca

Grand Hotel,

ul. Piotrkowska 72, Łódź

Strona szkolenia

Dlaczego warto?

RODO - Rozporządzenie o ochronie danych osobowych - jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, które weszło w życie 25 maja 2018 roku. Szkolenie pozwoli Ci poznać wytyczne jak przygotować firmę do zmian, aby prawidłowo przetwarzać dane osobowe i uniknąć wysokich kar (do 20 mln euro lub 4% rocznego globalnego obrotu.)

Czego dowiesz się na szkoleniu?

 • Jak przygotować firmę do RODO,
 • Poznasz pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych,
 • Dowiesz się czym jest przetwarzanie danych osobowych a czym profilowanie,
 • Jakie są dobre praktyki w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • Czego może wymagać od Ciebie Klient, czym jest "prawo do bycia zapomnianym",
 • Jakie obowiązki ma Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
 • Czym jest rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i czy musisz go prowadzić,
 • Które podmioty będę zobowiązane do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

 • Każdy przedsiębiorca, który sprzedaje usługi lub produkty w ramach Unii Europejskiej musi stosować się do RODO,
 • Pracownicy działów firm, w których przetwarza się dane osobowe Klientów lub pracowników,
 • Osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą,
 • Osoby planujące podjęcie pracy związanej z Ochroną Danych Osobowych.

Dla kogo jest to szkolenie?

W ramach szkolenia otrzymasz:

 • 8 godzin szkoleniowych z doświadczonym trenerem, czynnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
 • wzory dokumentów, m. in. wzór polityki bezpieczeństwa, wzorcowe klauzule informacyjne i zgody, rejestr kategorii przetwarzania, wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dzięki tym dokumentom przygotujesz organizacje do RODO!
 • Materiały drukowane i online,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia,
 • Przerwy kawowe i lunch.

Przeprowadziliśmy ponad 3 000 godzin szkoleniowych dla małych, średnich i dużych firm lub jednostek budżetowych!

Do Twojej dyspozycji oddajemy bardzo doświadczonych trenerów, praktyków biznesu i prawa

Zdobyta wiedza pozwoli Ci skutecznie przygotować się do RODO!

RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, docelowo obowiązujące w całej UE.

Współpracujemy z wieloma Firmami. Każdy Klient jest dla nas Partnerem!

Kto nam zaufał?

Firmy:

 • KGHM Polska Miedź
 • PGNiG
 • Hotel SPA Dr Irena Eris
 • Grupa Impel S.A.
 • Mamut Polska S.A.
  NEUCA S.A.
 • Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu
 • Poujoulat Sp. z o.o.
 • ZETKAMA sp. z o.o.
 • Chassis Brakes International Poland
 • CSS Corp Sp. z o. o.
 • SRG Global
 • Borfgers Polska sp. z o.o.
 • PKS W OŁAWIE S.A.
 • Zachodniopomorska SKOK
 • PSS Społem
 • Miasto Stołeczne Warszawa
 • Gmina Oborniki Śląskie
 • Gmina Miejska Szczytno
 • Powiat Iławski
 • Powiat Sierpecki
 • Gmina Pieniężno
 • Gmina Wiązów
 • Gmina Góra Kalwaria
 • Gmina Chocianów
 • Powiat Złotoryjski
 • Powiat Lubiński
 • Gmina Kamienna Góra
 • Powiat Wejherowski

Samorządy:


 • Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej
 • Muzeum Warszawy
 • Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
 • Województwo Dolnośląskie Instytut Rozwoju Terytorialnego
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
 • 4 Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu
 • Polski Związek Wędkarski
 • Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
 • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej


Jednostki budżetowe:

 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Uczelnie:


Ponadto pracowaliśmy m. in. dla:

Nasi Eksperci:

dr Barbara Pawełko-Czajka

Zajęcia z obszaru przygotowanie do RODO

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trener z dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej,doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilno-prawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.Prelegentka wielu konferencji, autorka licznych prac naukowych. Współpracowała m.in. z University College of London, Instytutem Herdera w Marburgu, MykolasRomeris University w Wilnie, Lithuanian University of Educational Sciences w Wilnie realizując projekty badawcze
i wykłady.

Łukasz Wrona

Zajęcia z obszaru przygotowanie do RODO

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, specjalność systemy i sieci komputerowe. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność Ochrona Danych Osobowych oraz Zarządzanie Projektami na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Z wyróżnieniem ukończył studia MBA na Franklin University, Ohio, USA.

Jako dyrektor departamentu IT brał udział w tworzeniu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., gdzie obecnie pracuje, jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji, specjalista w zakresie administracji oraz zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych, Dodatkowo, odpowiada za wdrażanie oraz utrzymanie norm bezpieczeństwa informacji z rodziny ISO/IEC 27000 w wielu organizacjach.Od ponad piętnastu lat prowadzi działalność gospodarczą,
w ramach, której wdraża systemy bezpieczeństwa informacji oraz przepisy ustawy o ochronie danych osobowych
w organizacjach. W szczególności specjalizuje się w prowadzeniu wykładów, szkoleń oraz warsztatów w powyższej tematyce.
Wykładowca studiów Master of Business Administration (MBA) na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu – specjalizacja Digital Transformation, jak również, kierownik studiów podyplomowych Efektywne Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w Organizacjach na WSB we Wrocławiu.

Angelika
Gacek- Drzewiecka

Zajęcia z obszaru przygotowanie do RODO,
prawo w e-commerce

Absolwent Wyżej Szkoły im. Heleny Chodkowskiej, magister prawa. Od 10 lat zajmuje się Ochroną Danych Osobowych. Przez blisko 7 lat była Ekspertem ds. Ochrony Informacji w największym polskim portalu społecznościowym - Naszej Klasie. Następnie przez ponad rok pełniła obowiązki Eksperta ds. współpracy z organami ścigania w Grupie Onet.pl S.A.

Występowała na największych konferencjach dotyczących cyberprzestępczości, szkoliła policjantów i prokuratorów z całej Polski, aktualnie Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Prywatnie uwielbia podróże, dobre jedzenie i wyspę Maderę.

Aleksander Gacek

Zajęcia z obszaru prawo w e-commerce, przygotowanie do RODO

Absolwent Wyżej Szkoły im. Heleny Chodkowskiej, magister prawa. W latach 2011 - 2012 był starszym specjalistą ds. bezpieczeństwa w największym polskim portalu społecznościowym - Naszej Klasie. Następnie przez 3 lata pełnił w Naszej Klasie funkcje eksperta ds. ochrony informacji. Aktualnie przez ponad 2 lata pracuje w Grupie Onet.pl S.A. gdzie pełnił obowiązki Eksperta ds. współpracy z organami ścigania i Managera ds. Bezpieczeństwa dla Skąpiec.pl.Występował na największych konferencjach dotyczących cyberprzestępczości, szkolił policjantów i prokuratorów z całej Polski, aktualnie czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Katarzyna Lewandowska

Zajęcia z obszaru przygotowanie do RODO,
prawo w e-commerce,

Administrator bezpieczeństwa informacji z wieloletnim doświadczeniem, specjalistka w zakresie prawa do prywatności, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i tajemnicy przedsiębiorstwa, prawnik. Absolwentka Studiów podyplomowych Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych” oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych”. Praktyk, posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia, wdrażania i audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w podmiotach publicznych i prywatnych, w tym w dużych spółkach skarbu państwa. Prowadzi szkolenia i warsztaty.

Joanna Majdan

Zajęcia z obszaru przygotowanie do RODO,
prawo w e-commerce,

Na Uniwersytecie Jagiellońskim zdobyła tytuły magistra ekonomii oraz magistra administracji. Ukończyła studia podyplomowe „Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji” na Akademii Górniczo –Hutniczej w Krakowie. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013. Dotychczas pełniąca funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w największych technologicznych spółkach m. in. w Onet S.A., Dreamlab Sp. z o.o., Skąpiec.pl Sp. z o.o., Opineo Sp. z o.o., Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., Media Impact Polska Sp. z o.o.. Zaangażowana w projekty wdrożenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i informacji chronionych. Nieustannie podnosząca swoje kwalifikacje.

Anatol Nowacki

Zajęcia z obszaru przygotowanie do RODO

Certyfikowany auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013, specjalista zarządzania strategicznego. Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania a także Akademii Medycznej. Wieloletni praktyk biznesu w obszarze medycznym, doradca w zakresie kontraktów, praktyk z zakresu negocjacji i sprzedaży w warunkach ekstremalnych. Szkoleniowiec zespołów handlowych, pracował w największych korporacjach medycznych na rynku m.in. Roche Polska, Roche Diagnostics, PZ Cormay S.A. Tworzył i zarządzał firmami medycznymi m.in. Hansa Dental GmbH na rynku polskim. Charyzmatyczny manager, doskonały negocjator. Posiada doświadczenie w zakresie szkoleń oraz tworzenia, wdrażania i audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w publicznych i prywatnych podmiotach służby zdrowia. Obecnie zajmuje się działalnością w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych wrażliwych
i wdrażania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Prywatnie muzyk, audiofil i entuzjasta nowych technologii.

Grzegorz Madej

Zajęcia z obszaru prawo w e-commerce, przygotowanie do RODO

Prawnik z wykształcenia, praktyk w obszarze ochrony danych osobowych, windykacji prawnej oraz postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W roku 2001 ukończył aplikację komorniczą. W kancelariach komorniczych pracował jako aplikant, a następnie jako asesor komorniczy. Ukończył studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – ABI” pod patronatem GIODO na Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Od 2015 roku pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w firmie produkcyjnej.
Przeprowadził szereg szkoleń, w których uczestniczyli przedsiębiorcy, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy SKOK-ów i banków spółdzielczych. Tematyka prowadzonych szkoleń dotyczyła między innymi ochrony danych osobowych, prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej,umów handlowych, prawnych aspektów windykacji oraz sądowego postępowania egzekucyjnego.

Maciej Drzewiecki

Zajęcia z obszaru e-commerce, strategia, analityka

Uwielbia e-commerce, social media i nowe technologie! pracował zarówno po stronie Klienta jak i agencji interaktywnej. Doradzał m. in. Grupie Kapitałowej Neonet, Galerii Dominikańskiej, Grupie Selena (jeden z największych producentów piany poliuretanowej na świecie), czy też Grupie Impel ( lider w świadczeniu kompleksowych usług outsourcingowych dla przedsiębiorstw i instytucji).W wolnym czasie dzieli się wiedzą doświadczeniem.
Zrealizował ponad 1 700 godzin szkoleniowych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, głównie z obszaru nowoczesnego handlu w internecie (szkolił kadry m.in dla: KGHM, Primamoda, Credit Agricole, Concept AGD) prowadził zajęcia na Wyższej Szkole Handlowej na kierunku manager e-commerce, wykładał również na Politechnice Wrocławskiej i AGH w Krakowie.
Wcześniej z sukcesami pracował nad rozwojem od podstaw jednego z portali zakupów grupowych.Prywatnie miłośnik internetu, nowych technologii oraz pływania. W każdą środę ściga się na torze kartingowym.

Sprawdź nasze referencje:

Robert Ostowicz

Radca prawny, przedsiębiorca

W dniu 10 lutego 2018 r. uczestniczyłem w szkoleniu "Przygotowanie do RODO". Szkolenie zostało profesjonalnie przeprowadzone przez Panią Angelikę Gacek Drzewiecką z Kuźni Kadr. Przekazane zostały w sposób przystępny praktyczne informacje o RODO, udostępniono materiały, które
z pewnością będzie można wykorzystać
w codziennej pracy.
Polecam.
Radca prawny Robert Ostowicz.

Marta Olejniczak

Specjalista ds. księgowości i kadr

Zwięzłość w tematyce i konkretne przykłady! Wszystko na bardzo dobrym poziomie.Wykładowca rzeczowy, przepisy poparte przykładami konkretnymi z praktyki. Szkolenie " Przygotowanie do RODO" bardzo przydatne z punktu widzenia mojej pracy a nabyta wiedza pozwoli mi lepiej wykonywać codzienne obowiązki.

Polecam szkolenie w firmie Kuźnia-Kadr!

Uczestniczyłam w szkoleniu, reprezentując Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój.

Szkolenie "Przygotowanie do RODO" oceniam bardzo dobrze, zagadnienia poruszane przez trenera były jasne i zrozumiałe a trener wyczerpująco odpowiadał na moje pytania. Ogólna ocena to 5 na 5.

Polecam wszystkim zainteresowanym.

Kierownik w Muzeum
Papiernictwa w Dusznikach Zdrój

Agata Daniel

Jarosław Królewski

Twórca i opiekun kierunku „Digital Marketing” na AGH w Krakowie/CEO Synerise

Maciej Drzewiecki prowadził zajęcia
z przedmiotu „e-commerce” w ramach kierunku "Digital Marketing" na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Prowadzący w ankiecie przeprowadzonej po kursie wśród słuchaczy, otrzymał bardzo wysoką ocenę. Studenci docenili szeroką wiedzę, bardzo ciekawe zajęcia praktyczne i case study oparte o aktualne dane.

Jako opiekun merytoryczny kierunku rekomenduję Macieja jako osobę wyróżniającą się wiedzą ekspercką
z obszaru e-commerce.

Pan Maciej Drzewiecki prowadził zajęcia z przedmiotu „technologia w e-commerce” na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Prowadzący wykazał się w opinii słuchaczy szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień.
Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć. Wiedzą przekazywana była w sposób przystępny i interesujący.
Jako Dyrektor studiów miałam przyjemność nadzorować ustaleń z prowadzącym, współpraca ta przebiegła niezwykle sprawnie. Zajęcia oraz przygotowane materiały ocenione został jako bardzo przydatne a prowadzący chętnie służył pomocą

Dyrektor studiów podyplomowych i MBA

dr Aneta Szymańska

W szkoleniu "Przygotowanie do RODO" uczestniczyłam z racji obowiązku zaktualizowania i wprowadzenia nowej dokumentacji w swojej placówce. Każdy element spotkania wywarł na mnie pozytywne wrażenie. Przygotowanie pod kątem merytorycznym z zakresu ochrony danych osobowych odpowiadało moim oczekiwaniom, a na zadawane pytania otrzymałam wyczerpujące odpowiedzi. Wszystko odbyło się w miłej, przyjaznej
i spokojnej atmosferze. Polecam każdemu, potrzebującemu zgłębić wiedzę dotyczącą nowych przepisów w temacie ODO.

Katarzyna Prokop

Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej

Pan Maciej Drzewiecki przeprowadził szkolenie „Nowoczesna sprzedaż w internecie” dla 40 osób z Fundacji Atena w Oławie. Szkolenie zostało przeprowadzone z wyjątkowo należytą starannością
i sumiennością. Odznaczało się wysokim poziomem merytorycznym i przyjazną atmosferą. Polecam szkolenia Pana Macieja.

Prezes Zarządu Fundacji Atena

Ewa Mielczarek

Europejska Grupa Doradcza ma przyjemność poświadczyć, iż Pan Maciej Drzewiecki przeprowadził na zlecenie naszej firmy szkolenia z zakresu „sprzedaży internetowej” dla 2 grup liczących łącznie 19 osób. Z pełnym przekonaniem rekomendujemy Pana Macieja Drzewieckiego jako profesjonalnego trenera. Jesteśmy przekonani, iż każdy kto będzie współpracować z nim, będzie usatysfakcjonowany zarówno jego umiejętnościami jak i efektami prowadzonego przez niego szkolenia.

Prezes Zarządu,
Europejska Grupa Doradcza

Andrzej Tokarski

Maciej Drzewiecki z Kuźnia Kadr przygotował i wdrożył w Grupie Kapitałowej Neonet strategie marketing automation z zachowaniem standardów RODO. Kanał MA szybko stał się najlepiej konwertującym kanałem ze wszystkich, odnotowaliśmy również wzrost bazy leadów o 100% w 6 miesięcy!
Ponadto Maciej przeszkolił pracowników działu marketingu i zarządzania produktami. Ze współpracy jesteśmy bardzo zadowoleni!

Dyrektor e-commerce Neonet.pl

Marlena Żurawska - Szuter

Termin i miejsce najbliższego szkolenia we Wrocławiu:

18.06, od 10 do 17 - Wrocław.
Centrum Konferencyjne Q Hotel**** przy ulicy Zaolziańskiej 2.
Cena 599 zł netto.

Zainteresowana/y innym terminem? Zostaw kontakt!
Aby się zapisać na szkolenie w innym mieście wybierz wyżej stronę konkretnego szkolenia

Szkolenie otwarte to dla Ciebie za mało?

Potrzebujesz dedykowanego wsparcia w przygotowaniu firmy lub organizacji do zmian w przepisach?
Wypełnij poniższy formularz i zamów bezpłatną wycenę dedykowanego szkolenia w Twojej firmie lub audytu Systemu Ochrony Danych wraz z rekomendacjami!

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych wskazanych w formularzu jest MA: MA Maciej Drzewiecki (właściciel marki kuznia-kadr.pl) z siedzibą w Kiełczowie (k. Wrocławia), przy ul. Złotej 15C. NIP: 88-114-754-74.
Tel. +48 508 749 228, e-mail: biuro@kuznia-kadr.pl
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych zawiera polityka prywatności.