Kara za nieprzestrzeganie RODOOd 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie UE dotyczące ochrony danych osobowych. Rozporządzenie RODO niesie za sobą wiele zmian dla podmiotów przetwarzających dane osobowe osób fizycznych. Nowe przepisy dotyczą prawie wszystkich podmiotów.

Wraz z wejściem w życie RODO przedsiębiorcy powinni liczyć się ze wzmożonymi kontrolami ze strony inspektorów organu nadzorczego. Będą oni weryfikować, w jakim stopniu przedsiębiorca wdrożył nowe przepisy. Za ich naruszenie grożą wysokie kary pieniężne, sięgające nawet kilku milionów euro.

Naruszenie niektórych przepisów rozporządzenia może doprowadzić do nałożenia kar administracyjnych w wysokości do 10 000 000 EUR lub do 2% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego w przypadku przedsiębiorstwa.

Natomiast naruszenie innych przepisów rozporządzenia grozi karami do 20 000 000 EUR lub 4% całkowitego rocznego światowego dochodu w przypadku przedsiębiorstwa.

Jak uniknąć kary?Obecnie na podstawie przepisów krajowych za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych przedsiębiorcy grozi odpowiedzialność karna, administracyjnoprawna oraz cywilnoprawna.

Dotkliwość kar pieniężnych za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych w praktyce może okazać się niebagatelna. Nałożenie tak wysokich kar może skutkować faktycznym zakończeniem działalności gospodarczej czy też upadłością takiego podmiotu. Z tego powodu ważne jest przeprowadzenie audytu przetwarzania danych, weryfikacja procedur oraz dopasowanie ich do zmieniających się przepisów. W celu uniknięcia kary należy przede wszystkim prowadzić odpowiednią dokumentację, potwierdzającą, że działamy zgodnie z założeniami zawartymi w rozporządzeniu. Należy także dostosować systemy informatyczne do nowych wymagań.

Obowiązkiem niektórych podmiotów będzie również powołanie inspektora ochrony danych osobowych lub wynajęcie firmy outsourcingowej wyspecjalizowanej w tym właśnie zakresie.

Zainwestuj w szkolenie z RODO25 maja 2018 zaczęło obowiązywać rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Przepisom RODO podlega każdy przedsiębiorca, bez względu na formę prawną lub wielkość prowadzonej przez niego działalności. Rozporządzenie RODO ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych  osobowych. Przetwarzanie oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, ich zbieranie i przechowywanie, udostępnianie, usuwanie, a także ich opracowywanie lub modyfikowanie w inny sposób. Dlatego tak ważne jest, aby każda firma zainwestowała w szkolenie RODO zwłaszcza dla swoich pracowników Szkolenie daje przede wszystkim uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy praktycznych umiejętności w zakresie stosowania RODO. Na szkoleniu poznamy dokładnie:
  • Czym są dane osobowe i co to jest RODO;
  • Jakie kary grożą za naruszenie zasad;
  • Kto ponosi  odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów;
  • Jak ocenić skutki przetwarzania danych;
  • Jak dostosować firmową stronę internetową do wymogów RODO;
  • Monitoring pracowników i ochrona w tym zakresie;
  • Jak postępować w sytuacji naruszenia ochrony danych danych osobowych, ich wycieku lub innego incydentu bezpieczeństwa;
  • Jakie są zasady prowadzenia biznesu zgodnie z ROdO dla małego przedsiębiorcy;
  • Jak poinformować klientów o przetwarzaniu danych i w jakiej formie uzyskać od nich zgodę na przetwarzanie danych osobowych;