RODO w CVRozporządzenie RODO, które zaczęło obowiązywać w maju 2018r. to obszerny akt prawny regulujący zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych. Danymi osobowymi nazywane wszystkie informacje, które pozwalają nas zidentyfikować. Swoje dane osobowe ujawniamy bardzo często, m.in podczas gdy:
 • staramy się o pracę - wysyłamy CV;
 • podpisujemy umowę o pracę;
 • zatrudniamy oraz ubezpieczamy pracowników;
 • formułujemy pisma urzędowe do sądów, prokuratur czy też na policji;
 • dokonujemy rozliczeń lub uzupełniamy deklaracje w urzędzie skarbowym, urzędzie miasta czy też przychodni medycznej.


RODO dotyczy każdej firmy działającej na terenie UE oraz przetwarzającej dane osobowe, niezależnie od jej formy prawnej (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka itd.).

Klauzula Rodo w CVOstatnie miesiące w wielu firmach upłynęły na gorączkowym przygotowywaniu się do wprowadzenia rozporządzenia RODO. Ochrona danych osobowych jest istotnym elementem funkcjonowania każdej działalności gospodarczej. Zmiany te dotyczą także procesu rekrutacji. Co ważne, powinni o tym pamiętać nie tylko pracodawcy, ale również potencjalni kandydaci do pracy. Związane jest to m.in z tym, jak powinno wyglądać CV. W każdym CV powinno się znaleźć kilka ważnych informacji o konkretnej osobie, która stara się na wybrane stanowisko. 
 • Twoje imię i nazwisko;
 • Data urodzenia;
 • Obecne miejsce zamieszkania;
 • Dane związane z twoim wykształceniem, (ukończone szkoły, kursy, zdobyte certyfikaty, uprawnienia);
 • Historia twojego zatrudnienia (nazwy podmiotów, z którymi do tej pory współpracowałeś).


Dane osobowe w CV powinny być podane w możliwie ograniczonym stopniu. Poza wyżej wymienionymi informacjami, w życiorysie można umieścić dodatkowe dane, jeżeli uznamy, że mogą wyróżnić naszą osobę spośród innych kandydatów. Poza samymi informacjami o nas, ważnym elementem każdego CV jest odpowiednia klauzula Klauzule umieszczane w CV nazywane są klauzulami zgody. Jest to zazwyczaj kilkuzdaniowa adnotacja, w której zezwalasz firmie prowadzącej rekrutację, na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które umieściłeś w CV. Adnotacja ta powinna także określać czas, przez jaki firma ta będzie mogła przetwarzać Twoje dane (np. także do przyszłych procesów rekrutacyjnych, wyłącznie do procesów na konkretne stanowisko itp.). Wielu rekruterów zastrzega, iż CV nie zawierajace klauzuli zgody, nie będą rozpatrywane w danym procesie rekrutacyjnym. Warto zatem pamiętać aby poprawna klauzula znalazła się w naszych dokumentach aplikacyjnych

Poniżej przedstawiam wzór klauzuli zgodnej z RODO: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” Tak napisana klauzula jest zgodna z prawem. Dzięki niej pracodawca będzie mógł przetwarzać twoje dane osobowe zawarte w CV.

Można także zastosować uproszczoną wersję:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.


Na podstawie tej zgody można przetwarzać dane osobowe tylko w związku z bieżącą rekrutacją na konkretne stanowisko. Jeżeli kandydat chce, żeby jego dane osobowe były przetwarzanie również na potrzeby przyszłych rekrutacji, to należy do CV dodać następujące stwierdzenie:

 • Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez wyżej wskazaną firmę.


Na podstawie takiej zgody pracodawca będzie mógł przetwarzać dane osobowe również na potrzeby przyszłych rekrutacji. Klauzulę o ochronie danych najczęściej umieszczamy w stopce dokumentu. W przypadku, kiedy dostarczamy dokumenty aplikacyjne osobiście, pod klauzulą należy złożyć podpis.